Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2013

NOKIA LUMINA 520

Thông tin kỹ thuật của Lumina 520.
http://www.developer.nokia.com/Devices/Device_specifications/Lumia_520/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét