Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Cách sử dụng PhotoBeamer

B1: truy cập photobeamer.com ở bất kì thiết bị smartphone/ laptop...nào cũng được. Trên trang đó sẽ hiện thị 1 hình mã code QR.
B2: dùng điện thoại scan code hiện thị trên thiết bị sử dụng ở bước 1. 
B3: Hai thiết bị được liên kết. Ảnh nào hiện trên điện thoại sẽ hiện trên thiết bị kia.
Lưu ý: 2 thiết bị đều phải vào được mạng internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét